Høringssvar om retningslinjer for normering

0
818

I juni sendte Språkrådet ut høringsbrev om reviderte retningslinjer for normering av bokmål og nynorsk. Styret i Foreninga for radikalt bokmål har sendt Språkrådet et svar hvor vi legger vekt på at normeringsarbeidet bør bygge på et større utvalg av skriftlige tekster og at talemålsprinsippet bør være et gjeldende prinsipp også for normeringa av bokmål (slik det per i dag er for nynorsk). Svaret vårt kan leses her.