Meld deg inn

  • Skriver du radikalt, talemålsnært bokmål?
  • Er du lei av fordommer mot og diskriminering av radikalt bokmål?
  • Ville du gjerne sett at flere skreiv radikalt bokmål?
  • Syns du at skriftspråket burde gjenspeile talespråket mer enn det gjør nå?
  • Er du for språklig frihet og mangfold, både i tale og skrift?
  • Vil du være med og påvirke utviklinga i bokmålet?
  • Vil du være med og spre informasjon om radikalt bokmål?

Da kan du bli med i en ny språkpolitisk organisasjon som skal jobbe for radikalt bokmål og språklig frihet og mangfold. Om du er interessert, vi vil spesielt vite om kan tenke deg å engasjere deg på et eller annet vis, enten som aktivt medlem eller bare som støttemedlem.

Send navn og adresse til post@bokmal.no for å melde deg inn. Det koster 150 kroner per år å være medlem, og du kan betale til konto 2480.24.65420 eller til Vipps nr. 566229.

Dersom du vil delta aktivt, send gjerne en e-post til post@bokmal.no og fortell litt om hva du kan tenke deg å bidra med.