Kontakt

E-post: post@bokmal.no

Telefon: 417 25 422, Vilde Reichelt

Facebook: https://www.facebook.com/Forening-for-radikalt-bokmål-2279501268740332/

Vipps-nummer: 566229

Vil du ha besøk?
Vi kommer gjerne på skolebesøk eller på besøk til foreninger o.l. Ta kontakt!